با عنایت به راه اندازی امکان پرداخت الکترونیک حق الثبت و اخذ امضاء بصورت الکترونیکی از تاریخ 1402/03/10 در سامانه جامع ثبت شرکت ها به منظور تایید گواهی تاسیس در دفتر الکترونیکی توسط شخص دارنده حق امضاء بصورت غیر حضوری اقدام نمائید بدین منظور لازم است ابتدا نسبت به خرید گواهی امضای الکترونیک از طریق یکی از روش های ذیل اقدام و همچنین جهت دریافت هرگونه خدمات پشتیبانی و راهنمایی در خصوص خرید و صدور گواهی از طریق سایت های نامبرده در ذیل و دفاتر مربوطه اقدام نمائید. خرید گواهی امضا و توکن سخت افزاری از طریق مراجعه حضوری به یکی از دفاتر ثبت نام مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام به آدرس اینترنتی https://www.gica.ir/portal/index?77 خرید گواهی امضا همراه، از طریق اپلیکیشن کانون سردفتران ودفتریاران به آدرس اینترنتی https://notary-news.ir/?p=9339 توجه : متقاضیانی که از طریق اپلیکشنهای ذیل نسبت به خرید گواهی اقدام نموده اند، امکان امضای الکترونیک آگهی ثبتی را دارند اپلیکیشن موبایل کیوان شرکت پندار کوشک آینده ساین بانک آینده امضای پارسیان بانک پارسیان امضای تجارت بانک تجارت پس از خرید امضا می بایست جهت تکمیل فرایند ثبت تاسیس و درج امضا ذیل گواهی تاسیس به سامانه ثبت شرکتها و سپس سامانه” ثبت من ” مراجعه نموده براساس راهنمای ذیل اقدام نمائید https://ssaa.ir/uploads/payandsign.pdf

دانلود فایل راهنما